• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • DURUSU PARK EVLERİ

1268 PARSEL YÖNETİCİLİĞİ

DURUSU EVLERİ TOPLU YAPISI İÇİNDEKİ, 1268 PARSEL ARSA PAYI MALİKLERİ ‘NE;
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI MEKTUBU

 
 
         İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Boyalık Mahallesi, Deliyunus Çiftliği tapusunda kayıtlı Kat İrtifakı Kurulu 1268 parselde Kat Mülkiyeti Kanunu ile ; Beyoğlu 15. Noterliğince 05.07.2000 gün 16135 sayı ile tescilli bulunan “1268 Parsel YÖNETİM PLANI” nın 17. Maddesi gereğince, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 EYLÜL 2020 PAZAR günü saat : 15.00 ‘da Durusu Park Atlıspor Tesislerinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.
 
            İlk toplantıda 49 de 25 oranında çoğunluk sağlanamadığı taktirde İkinci Toplantı 13 EYLÜL 2020 PAZAR günü Saat : 15.00 ‘da yine aynı yerde, bu defa çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 
               Toplantıya bütün maliklerin katılmasını önemle rica ederiz.
 
 
                                                                                             Saygılarımızla
 * Faaliyet Raporu
 * İşletme Projesi
 * Vekaletname
                                                                                              Kasım AYKUT
                                                                                                 Yönetici

NOT : Toplantımız açık alanda, maske, sosyal mesafe ve diğer COVID-19 kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek olup lütfen maske ile katılım sağlayınız

 
GÜNDEM                                                                                                                                                   :
 1. Yoklama yerine geçmek üzere 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Katılım Listesinin imzalanması
 2. Divan Başkanlığının seçimi
 3. Saygı duruşu
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması
 5. Geçen Döneme ait hesapların görüşülmesi ve ibrası
 6. Yönetim Kurulunun ibrası
 7. Denetim Kurulunun ibrası
 8. Yeni Dönem işletme projeleri tasarılarının takdimi
 9. Yeni Dönem işletme Projesinin görüşülerek onaya sunulması
 10. Beklenmeyen ve yapılması zorunlu giderleri karşılamak üzere Yönetim Kurulu’na verilecek harcama miktarının belirlenmesi
 11. Yönetici ve Yedeğinin seçimi
 12. Denetçi ve yedeğinin seçimi
 13. Yöneticiye, Durusu Park içerisinde bulunan diğer Kat İrtifakı kurulu parsel yöneticileri ile birlikte ; Beyoğlu 15. Noterliğince 01.08.1997 gün 20718 sayı ile tescilli bulunan “DURUSU EVLERİ TOPLU YAPISI YÖNETİM PLANI” çerçevesinde Üst Kurulun oluşturulması konusunda Yönetime yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
 14. Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili konularda görüşme yapılması (revizyon,yenileme,vs.)
 15. İSKİ ile ilgili konularda görüşme yapılması (Temiz su talebimiz,vs.)
 16. Site Yönetim Ofisi ile ilgili görüşme yapılması
 17. İmar Durumu ile ilgili konularda görüşme yapılması
 18. Durusu Park ile ilgili konularda Genel Kurul’a bilgi verilmesi (Fiber altyapı durumu, Petek Motel ve restaurant, kule binası, idari hizmet binası, market,vs.)
 19. Diğer konuların görüşülmesi
 20. Dilek ve temenniler