• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • DURUSU PARK EVLERİ

DURUSU EVLERİ TOPLU YAPISI YÖNETİCİLİĞİ

 
DURUSU EVLERİ TOPLU YAPISI İÇİNDEKİ MALİKLERE;
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI MEKTUBU

 
 
      

          İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Boyalık Mahallesi, Deliyunus Çiftliği mevkiinde tapunun 1’den 15’e kadar sıralı ciltlerinde kayıtlı parseller üzerinde Beyoğlu 15. Noterliğince 01.08.1997 gün 20718 sayı ile tescilli bulunan “DURUSU EVLERİ TOPLU YAPISI YÖNETİM PLANI” nın II / 3. Maddesi gereğince, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 EYLÜL 2020 CUMARTESİ günü saat : 11.00 ‘da Durusu Park Atlıspor Tesislerinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

          İlk toplantıda Toplantı yeter sayısı bulunamadığı taktirde İkinci Toplantı 12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ günü Saat : 11.00 ‘da yine aynı yerde, bu defa çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

              Toplantıya bütün maliklerin katılmasını önemle rica ederiz.
 
 
                                                                                        Saygılarımızla
 * Faaliyet Raporu
 * İşletme Projesi
 * Vekaletname
                                                                                     Bülent AKARCALI
                                                                                 Yönetim Kurulu Başkanı
 

NOT : Toplantımız açık alanda, maske, sosyal mesafe ve diğer COVID-19 kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek olup lütfen maske ile katılım sağlayınız
 
GÜNDEM                                                                                                                                                    :

 1. Yoklama yerine geçmek üzere 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Katılım Listesinin imzalanması
 2. Divan Başkanlığının seçimi
 3. Saygı duruşu
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması
 5. Geçen Döneme ait hesapların görüşülmesi ve ibrası
 6. Yönetim Kurulunun ibrası
 7. Denetim Kurulunun ibrası
 8. Yeni Dönem işletme projeleri tasarılarının takdimi
 9. Yeni Dönem işletme Projelerinin görüşülerek onaya sunulması
 10. Beklenmeyen ve yapılması zorunlu giderleri karşılamak üzere Yönetim Kurulu’na verilecek harcama miktarının belirlenmesi
 11. 1 Yönetici, 4 Yardımcı ve 2 Yedek Yöneticinin seçimi
 12. 3 Denetçi ve yedeklerinin seçimi
 13. Yöneticiye, Durusu Park içerisinde bulunan diğer Kat İrtifakı kurulu parsel yöneticileri ile birlikte ; Beyoğlu 15. Noterliğince 01.08.1997 gün 20718 sayı ile tescilli bulunan “DURUSU EVLERİ TOPLU YAPISI YÖNETİM PLANI” çerçevesinde Üst Kurulun oluşturulması konusunda Yönetime yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
 14. Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili konularda görüşme yapılması (revizyon,yenileme,vs.)
 15. İSKİ ile ilgili konularda görüşme yapılması (Temiz su talebimiz,vs.)
 16. Site Yönetim Ofisi ile ilgili görüşme yapılması
 17. Durusu Park ile ilgili konularda Genel Kurul’a bilgi verilmesi (Fiber altyapı durumu, Petek Motel ve restaurant, kule binası, idari hizmet binası, market,vs.)
 18. Diğer konuların görüşülmesi
 19. Dilek ve temenniler