• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • DURUSU PARK EVLERİ

1265 PARSEL YÖNETİCİLİĞİTüm Maliklerimizin Dikkatine,


06.09.2020 tarihinde yapılması gereken "Durusu Park 1265 Parsel Yöneticiliği 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı", çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiş ve 13 Eylül 2020 Pazar günü Durusupark Atlıspor Tesisinde saat:11.00'da çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmiştir.
 
  Genel Kurul'da alınan kararlar, oluşan Yeni Yönetim, "Mayıs 2020 - Nisan 2021 Dönemi İşletme Projesi"  ve "İşletme Projesi Uygulama Esasları" yazımız ekinde sunulmuştur.
1-  Kabul edilen İşletme Bütçesi (Projesi) ve Gider Paylaşım Esasları gereği, sahibi olduğunuz mülklerle ilgili EKİM 2020 döneminden itibaren tarafınıza tahakkuk ettirilecek Aidat Tutarları sizlere bildirilecektir.  (su,özel hizmetler,vs.hariç)
2-   Genel Kurulda alınan karar çerçevesinde seçilen Yönetim EKİM 2020-NİSAN 2022 döneminde görev yapacak ve bir sonraki ilk Genel Kurul ise NİSAN 2022 döneminde gerçekleştirilecektir.
3-   2021 Genel Kurul Toplantısı iptal edildiğinden, Yönetim Kurulu'na MAYIS 2021 - NİSAN 2022 dönemi için aidatlarda %20' ye kadar artış yapabilme yetkisi verilmiştir.
4-     Aidatlar, ilgili ayın 1 ‘inde talep edilecektir.  Maliklerimiz talep edilen Aidatları, ilgili ayın son gününe kadar ödemekle yükümlüdürler. Denizbank şubelerinden yapacağınız havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.
5-   Ödemelerini belirlenen tarihlerde ödemeyen kat maliklerinden, KMK ‘nun 20. ve diğer ilgili maddeleri ile diğer yasaların ilgili maddeleri uyarınca aylık %5 gecikme cezası talep edilecektir.
6-     Ancak daha önceki Genel Kurullarda alınan karar gereği  "arsa aidatlarını 3 aylık süre içerisinde ödeyenlerden gecikme cezası tahsil edilmeyecektir. "
7-  "Aidat Bildirim Belgesi", Villa Sahibi olan maliklerimize her ay düzenli olarak gönderilecek, yalnızca Arsa sahibi olan maliklerimize ise gerekli görüldüğü hallerde hatırlatmak amacı ile gönderilecektir.

   Durusu Park'ta hizmetlerin gereği gibi ve daha iyi yapılabilmesi, hissenize düşen meblağın zamanında ödenmesine bağlıdır. Durusupark'ın hak ettiği konuma gelmesi için aylık aidatlarınızın zamanında yatırılması konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizi önemle rica ederiz.


                                                                                      Saygılarımızla* Durusu Park 1265 Parsel Yöneticiliği
    2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları

 
******************************************************************

DURUSU EVLERİ TOPLU YAPISI İÇİNDEKİ, 1265 PARSEL ARSA PAYI MALİKLERİ ‘NE;
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI MEKTUBU
 

     

            İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Boyalık Mahallesi, Deliyunus Çiftliği tapusunda kayıtlı Kat İrtifakı Kurulu 1265 parselde Kat Mülkiyeti Kanunu ile ; Çatalca 2. Noterliğince 12.02.2001 gün 01720 sayı ile tescilli bulunan “1265 Parsel YÖNETİM PLANI” nın 17. Maddesi gereğince, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 EYLÜL 2020 PAZAR günü saat : 11.00 ‘da Durusu Park Atlıspor Tesislerinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

             İlk toplantıda 98 de 50 oranında çoğunluk sağlanamadığı taktirde İkinci Toplantı 13 EYLÜL 2020 PAZAR günü Saat : 11.00 ‘da yine aynı yerde, bu defa çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

          Toplantıya bütün maliklerin katılmasını önemle rica ederiz.

 

                                                                                      Saygılarımızla
 * Faaliyet Raporu
 * İşletme Projesi
 * Vekaletname
                                                                                   Mehmet Ercan URAL
                                                                                          Yönetici


NOT : Toplantımız açık alanda, maske, sosyal mesafe ve diğer COVID-19 kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek olup lütfen maske ile katılım sağlayınız

GÜNDEM                                                                                :


 1. Yoklama yerine geçmek üzere 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Katılım Listesinin imzalanması
 2. Divan Başkanlığının seçimi
 3. Saygı duruşu
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması
 5. Geçen Döneme ait hesapların görüşülmesi ve ibrası
 6. Yönetim Kurulunun ibrası
 7. Denetim Kurulunun ibrası
 8. Yeni Dönem işletme projeleri tasarılarının takdimi
 9. Yeni Dönem işletme Projesinin görüşülerek onaya sunulması
 10. Beklenmeyen ve yapılması zorunlu giderleri karşılamak üzere Yönetim Kurulu’na verilecek harcama miktarının belirlenmesi
 11. Yönetici ve Yedeğinin seçimi
 12. Denetçi ve yedeğinin seçimi
 13. Yöneticiye, Durusu Park içerisinde bulunan diğer Kat İrtifakı kurulu parsel yöneticileri ile birlikte ; Beyoğlu 15. Noterliğince 01.08.1997 gün 20718 sayı ile tescilli bulunan “DURUSU EVLERİ TOPLU YAPISI YÖNETİM PLANI” çerçevesinde Üst Kurulun oluşturulması konusunda Yönetime yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
 14. Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili konularda görüşme yapılması (revizyon,yenileme,vs.)
 15. İSKİ ile ilgili konularda görüşme yapılması (Temiz su talebimiz,vs.)
 16. Site Yönetim Ofisi ile ilgili görüşme yapılması
 17. İmar Durumu ile ilgili konularda görüşme yapılması
 18. Durusu Park ile ilgili konularda Genel Kurul’a bilgi verilmesi (Fiber altyapı durumu, Petek Motel ve restaurant, kule binası, idari hizmet binası, market,vs.)
 19. Diğer konuların görüşülmesi
 20. Dilek ve temenniler

 **************************************************************************************************